Co to jest ATS / SZR?

Zapewnienie ciągłości zasilania w przypadku nieodpowiedniego działania lub awarii podstawowej sieci energetycznej może zapewnić układ Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR), zwany inaczej ATS, który jest sprzężony z agregatem prądotwórczym. Taki układ automatycznie reaguje na każdą przerwę w dostawie energii uruchamiając zasilanie awaryjne.

W miejscach szczególnie narażonych na przerwy w dostawie energii stosuje się więcej niż jedno źródło zasilania. Może to być: agregat prądotwórczy, UPS, przyłącze do drugiej sieci transformatorowej, baterie akumulatorów itp.

Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy stosowany w agregatach znajduje swoje zastosowanie właśnie tam, gdzie zdarzające się niedobory prądu mają negatywny wpływ na komfort lub generują niepotrzebne straty w działalności - począwszy od gospodarstw rolniczych, place budowy, warsztaty samochodowe, lokale gastronomiczne, aż po domy jednorodzinne, biura, serwerownie i wiele innych.

W obiektach przemysłowych czy w budynkach użyteczności publicznej często stosuje się skomplikowane układy SZR, które mają za zadanie ciągłe monitorowanie sieci, a w przypadku jakiegokolwiek zaniku lub obniżenia się napięcia, przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe. Układy tę są w pełni programowalne, można w nich zadać parametry w których układ rezerwy się uruchomi lub zostanie wyłączony.

Często jednak miejsca (biura, warsztaty, domy jednorodzinne), w których planuje się zainstalowanie Układu SZR nie wymagają inwestowania w drogie skomplikowanie rozwiązania. W takich miejscach wystarczy prosty układ monitorujący zaniki napięcia oraz załączanie rezerwowego źródła energii i powrotu głównego zasilania. Są one zaprogramowane w taki sposób, aby nie powodowały ciągłego załączania agregatu w sytuacjach, gdy przerwy w dostawie są chwilowe (kilkusekundowe). Układ SZR po wejściu w tryb sieci awaryjnej, cały czas bada parametry sieci głównej i kiedy osiągną one poziom akceptowalny dla układu, sieć ta zostanie ponownie załączona. Po przejściu na sieć główną, SZR podtrzymuje pracę agregatu przez kilka sekund na wypadek kolejnego zaniku zasilania.

Układy SZR / ATS ze względu na obciążalność rezerwowego źródła zasilania możemy podzielić na:

  • Układ rezerwy o takiej samej wydajności - Układ rezerwy jest w stanie w 100% zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorników energii wpiętych w sieć.

  • Układ rezerwy o mniejszej mocy - Układ rezerwy nie jest w stanie w 100% zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorników energii, wymagane jest odłączenie części mniej ważnych odbiorników i pozostawienie wyłącznie tych priorytetowych.

Automatyka SZR / ATS jako układ eliminujący dłuższe przerwy zasilania, nie będzie mógł pracować poprawnie bez odpowiedniego podłączenia przez wykwalifikowaną osobę oraz dodatkowego wyposażenia jak np. ładowarka akumulatorów, która będzie dbała o ładowanie baterii w agregacie.

ATSy zakupisz w naszym dziale części.

Agregaty z ATS dostępne w naszym sklepie internetowym: