DOBÓR AGREGATU

  • Jest wiele parametrów, które decydują o doborze właściwego agregatu.

    (zapotrzebowanie na moc, czas pracy, rodzaje podłączonych urządzeń i wiele innych).

    W dalszej części postaramy się odpowiedzieć na najpopularniejsze

    pytania, które powinny pomóc w dokonaniu optymalnego wyboru.
CZYM SIĘ RÓŻNI AGREGAT JEDNOFAZOWY OD TRÓJFAZOWEGO ?

Podstawową różnicą jest konstrukcja prądnicy. W agregatach trójfazowych (400V) prądnica składa się z 3 oddzielnych faz ( 3 oddzielne uzwojenia), co za tym idzie podawana moc maksymalna agregatu jest podzielona na fazy w stosunku 1/3.

Przykład 1.

agregat trójfazowy o mocy 10kW generuje na gnieździe siłowym 400V moc 10kW, natomiast na gniazda jednofazowe 230V przypada odpowiednio po

3,3kW w przypadku nie obciążania gniazda trójfazowego. Pełna moc agregatu jest dostępna wyłącznie na gnieździe trójfazowym (400V)

Przykład 3.

W agregacie o wydajności 10KW obciążając symetrycznie (równomiernie) gniazdo trójfazowe (400V) mocą 7kW, moc jaka nam pozostaje na fazę (gniazdo jednofazowe 230V) wynosi 1kW ( 7+1+1+1=10kW)

W agregatach jednofazowych 230V prądnica posiada jedno uzwojenie (jedna faza) , która jest w stanie przenieść cała dostępną moc agregatu.

Przykład 1

Największe znaczenie ma sumaryczna moc odbiorników a nie ich moce jednostkowe. Przy agregacie jednofazowym o mocy 10kW, możemy dowolnie łączyć odbiorniki 230V np. (7+3=10kW; 7+2+1=10kW; 1+1+1+1+2+4= 10kW..itd)


PROCES WYBORU AGREGATU
Krok 1 - podział odbiorników wg zasilania

Zastanówmy się jakie odbiorniki energii elektrycznej będziemy chcieli podłączyć do agregatu.

Przede wszystkim podzielmy je pod kątem zasilania jakiego wymagają.

Mamy zatem:

    odbiorniki jednofazowe (1~ 230V) - urządzenia małej mocy, sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia małej mocy, sprzęt gospodarstwa domowego, silniki elektryczne jednofazowe, ogrzewanie elektryczne,

    odbiorniki trójfazowe (3~ 400V) - urządzenia dużej mocy, to przede wszystkim silniki elektryczne trójfazowe, niektóre pompy obiegowe C. O., maszyny robocze
 

Krok 2 - podział rodzaju odbiorników wg rodzaju odbieranej mocy

 Dodatkowo odbiorniki dzielimy pod kątem rodzaju mocy jaką odbierają.

Mamy zatem:


    odbiorniki rezystancyjne - np. sprzęt agd i rtv, oświetlenie, ogrzewanie elektryczne itp.,

    odbiorniki indukcyjne - silniki elektryczne jedno i trójfazowe, elektronarzędzia, transformatory itp., więcej o odbiornikach indukcyjnych

    odbiorniki nieliniowe - zasilacze UPS, falowniki, sprzęt komputerowy.


Odbiorniki indukcyjne a w szczególności indukcyjne silniki trójfazowe w zależności od rodzaju ich podłączenia mogą mieć różne prądy rozruchowe. Moc podczas rozruchu może być wielokrotnością mocy nominalnej .


Rodzaje podłączenia:

- Trójkąt – zapotrzebowanie mocy będzie, co najmniej 9 krotnie większe od mocy znamionowej urządzenia.
- Gwiazdę – zapotrzebowanie mocy będzie, co najmniej 3 krotnie większe od mocy znamionowej urządzenia.
- Gwiazdę / Trójkąt - zapotrzebowanie mocy będzie, co najmniej 3 krotnie większe przy założeniu, że silnik posiada (miękki start)
- Silniki z falownikiem – zapotrzebowanie mocy będzie, co najmniej 1.5 krotnie większe od mocy znamionowej urządzenia.
- Silniki komutatorowe – występujące w elektronarzędziach, zapotrzebowanie mocy będzie, co najmniej 1,2 krotnie większe od mocy znamionowej urządzenia.

 

Krok 3 - moc znamionowa odbiorników

 

Każde urządzenie elektryczne posiada tabliczkę znamionową na której podawana jest moc urządzenia (kW), pobór prądu (A) , oraz napięcie (V)

Moc może być podana: kilowatach (kW) ; kilowoltoamperach (kVA)


Wylicz moce odbiornika : Moc (kW) = Prąd (A) x Napięcie (V) / 1000

Przykład: odbiornik elektryczny, który pobiera prąd 12A przy napięciu 230V,

Moc = (12 x 230)/ 1000 = 2,76kW


Jeśli moc agregatu prądotwórczego trójfazowego podawana jest w jednostce kilowoltoampery (kVA) musimy ją przeliczyć na kilowaty wg zależności:

P = S * cos φ (0.8)

Przykład: agregat prądotwórczy o mocy 7,5kVA

P = 7,5kVA * 0.8 = 6kW

gdzie:

P - moc Czynna dla odbiorników o charakterze rezystancyjnym

S - moc Pozorną dla odbiorników indukcyjnych

cos φ - zazwyczaj równy 0.8

 

Zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych rodzajów urządzeń:

Dla silnika elektrycznego sprawdź jego prąd rozruchowy i dobierz odpowiednią moc agregatu.

Urządzenia grzewcze: zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

Oświetlenie:

    Żarowe - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

    Sodowe - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 5 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

 

Zasilacze UPS: zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.7 razy większa od mocy znamionowej urządzenia