JAK PODŁĄCZYĆ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DO BUDYNKU

Generalnie mamy dwa sposoby podłączenia agregatu prądotwórczego jako awaryjne źródło energii do sieci budynkowej zasilanej z zakładu energetycznego.
Pierwszym najprostszym sposobem jest zastosowanie przełącznika AGREGAT - SIEĆ uruchomianie, jak i gaszenie agregatu jest ręczne. W tym systemie należy kontrolować co jakiś czas powrót napięcia sieciowego poprzez np. żarówkę montowaną przy przełączniku AGREGAT – SIEĆ, która łączona jest po stronie zasilania zewnętrznego. Jeśli żarówka zaświeci się oznacza to, że powróciło zasilanie z sieci, możemy wyłączyć agregat a przełącznik AGRGAT – SIEĆ ustawić w pozycji SIEĆ i wrócić na zasilanie właściwe.


W tym przypadku możemy wyróżnić dwie konfiguracje:
- agregat trójfazowy współpracujący ze standardową trójfazową instalacją budynkową
- agregat jednofazowy współpracujący ze standardową trójfazową instalacją budynkową


W pierwszym przypadku podłączenie jest bardzo proste, wtyke siłową agregatu łączymy z dowolna wtyką siłową w budynku, musimy pamiętać, że na każdą fazę w obiekcie przypada po 1/3 mocy całkowitej agregatu.


W drugim przypadku fazę z agregatu rozdzielamy na trzy fazy po stronie obiektu, czyli 3 przewody fazowe z budynkowej wtyki siłowej zwieramy razem i łączymy z fazą z agregatu, tym sposobem omijamy podstawowy warunek pracy generatorów trójfazowych – konieczność symetrycznego obciążenia faz obciążeniem nie większym niż 1/3 mocy całkowitej agregatu. W tym rozwiązaniu ogranicza nas jedynie sumaryczne obciążenie całego obiektu na wszystkich fazach, które nie może być większe od mocy generatora.
Drugą możliwością jest zastosowanie układu ATS – SZR, zasada działania opisana jest w punkcie.
Co to jest ATS / SZR?


Podłączenie polega na doprowadzeniu do sterownika ats przewodów zasilających z sieci miejskiej, z sieci budynkowej (WLZ) oraz zasilania z agregatu. Układ ten zapewnia bezobsługowe zasilanie w energią elektryczną w przypadku zaniku napięcia zewnętrznego, agregat sam startuje i pracuje tak długo, jak trwa przerwa w dostawie, następnie wyłączy się i pozostanie w stanie czuwania.