Prąd trójfazowy to rodzaj prądu elektrycznego przemiennego przesyłanego za pomocą linii trójfazowej posiadającej 4 przewody, po jednym dla każdej fazy i czwarty zerowy. Każda faza a więc dostarczany prąd w pojedynczym przewodzie posiada taką samą wartość i częstotliwość. Innymi słowy sieć trójfazowa jest sumą trzech sieci jednofazowych. Napięcie w takim układzie wynosi 400V w przeciwieństwie do układu jednofazowego w którym napięcie wynosi 230V. Prąd trójfazowy wykorzystywany jest do zasilania urządzeń wymagających większego prądu jak trójfazowe kuchenki, betoniarki, silniki i inne urządzenia wymagającego takiego zasilania. Agregaty prądotwórcze trójfazowe aby wygenerować taki prąd wykorzystują prądnice z trzema uzwojeniami. Każde uzwojenie w takiej prądnicy generuje prąd osobnie.