Co to jest ATS / SZR?

Co to jest ATS / SZR?

Zapewnienie ciągłości zasilania w przypadku nieodpowiedniego działania lub awarii podstawowej sieci energetycznej może zapewnić układ Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR), zwany inaczej ATS, który jest sprzężony z agregatem prądotwórczym. Taki układ automatycznie reaguje na każdą przerwę w dostawie energii uruchamiając zasilanie awaryjne.

W miejscach szczególnie narażonych na przerwy w dostawie energii stosuje się więcej niż jedno źródło zasilania. Może to być: agregat prądotwórczy, UPS, przyłącze do drugiej sieci transformatorowej, baterie akumulatorów itp.

Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy stosowany w agregatach znajduje swoje zastosowanie właśnie tam, gdzie zdarzające się niedobory prądu mają negatywny wpływ na komfort lub generują niepotrzebne straty w działalności - począwszy od gospodarstw rolniczych, place budowy, warsztaty samochodowe, lokale gastronomiczne, aż po domy jednorodzinne, biura, serwerownie i wiele innych.

W obiektach przemysłowych czy w budynkach użyteczności publicznej często stosuje się skomplikowane układy SZR, które mają za zadanie ciągłe monitorowanie sieci, a w przypadku jakiegokolwiek zaniku lub obniżenia się napięcia, przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe. Układy tę są w pełni programowalne, można w nich zadać parametry w których układ rezerwy się uruchomi lub zostanie wyłączony.

Często jednak miejsca (biura, warsztaty, domy jednorodzinne), w których planuje się zainstalowanie Układu SZR nie wymagają inwestowania w drogie skomplikowanie rozwiązania. W takich miejscach wystarczy prosty układ monitorujący zaniki napięcia oraz załączanie rezerwowego źródła energii i powrotu głównego zasilania. Są one zaprogramowane w taki sposób, aby  nie powodowały ciągłego załączania agregatu w sytuacjach, gdy przerwy w dostawie są chwilowe (kilkusekundowe). Układ SZR po wejściu w tryb sieci awaryjnej, cały czas bada parametry sieci głównej i kiedy osiągną one poziom akceptowalny dla układu, sieć ta zostanie ponownie załączona. Po przejściu na sieć główną, SZR podtrzymuje pracę agregatu przez kilka sekund na wypadek kolejnego zaniku zasilania.

  • Układ rezerwy o takiej samej wydajności - Układ rezerwy jest w stanie w 100% zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorników energii wpiętych w sieć.
  • Układ rezerwy o mniejszej mocy - Układ rezerwy nie jest w stanie w 100% zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorników energii, wymagane jest odłączenie części mniej ważnych odbiorników i pozostawienie wyłącznie tych priorytetowych.

układ eliminujący dłuższe przerwy zasilania, nie będzie mógł pracować poprawnie bez odpowiedniego podłączenia przez wykwalifikowaną osobę oraz dodatkowego wyposażenia jak np. ładowarka akumulatorów, która będzie dbała o ładowanie baterii w agregaci

Najczęściej wybierane

produkty docenianie przez naszych klientów